Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu. Można zmienić ustawienia plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku prosimy o zapytania odnośnie cen i dostępności produktów. Zastrzegamy możliwość zmiany cen spowodowaną wzrostem cen surowców.

KONTAKT

Meva - Pol, Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B66-008
Świdnica k/ Zielonej Góry
tel.: +48/ 68/ 322 78 40
meva.pol(a)meva.eu

» Reklamacje
Reklamacje

Jeżeli nie jest to inaczej ograniczone, udzielamy 12 miesięcznej gwarancji. Podstawą reklamacji jest faktura VAT.
Reklamacje zgłaszamy pisemnie. Odbiorca jest zobowiązany do kontroli towaru po jego dostarczeniu. Każda zaistniała wada musi być wpisana na liście przewozowym i potwierdzona przez kuriera.
Odbiorca nie ma prawa do odszkodowania z tytułu strat w zysku pomimo uznania przez dostawcę reklamacji.

Procedura reklamacyjna jest rozwiązaniem systemowym, aby zapewnić Klientom możliwość składania skarg oraz regulować procedury rozstrzygania skarg . Określa prawa i obowiązki kontrahentów zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego i jest wiążąca dla wszystkich pracowników . We wszystkich reklamacjach i zastrzeżeniach do produktów pracownicy Meva-Pol są zobowiązani do zastosowania tych samych  procedur zgodnie z określonymi zasadami i mają obowiązek przestrzegać przepisów kodeksu handlowego .

Firma zapewnia gwarancję produktu w rozumieniu Kodeksu Handlowego.

Do rozpatrzenia skarg zastosowanie mają następujące ogólne warunki :
- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty przekazania towaru do Klienta i jest potwierdzona dokumentem sprzedaży.
- Bezpłatne naprawy gwarancyjne nie będą stosowane, jeśli wady zostały spowodowane przez Klientów lub inne osoby oraz wynikły z powodu klęski żywiołowej, wypadku podczas transportu i błędnego użytkowania, własnych (Klienta) przeróbek lub napraw, niedozwolonego narażenia produktu na obciążenie. Roszczenie do serwisu gwarancyjnego wygasa, jeśli dokonano niewłaściwego zastosowania produktu lub ingerencji własnej  użytkownika w produkt  w okresie gwarancyjnym.
- Prawo do korzystania z gwarancji przysługuje każdemu Klientowi, jeśli zgłoszenie to następuje nie później niż w ostatnim dniu okresu gwarancyjnego . 
- Meva-Pol jest zobowiązana do odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w określonym terminie, tj. nie później niż 30 dni od pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. Jeśli producent artykułu uzasadni odrzucenie naprawy gwarancyjnej, wówczas po konsultacji z Państwem możemy dokonać napraw, których koszt pokryją Państwo, pod warunkiem, że uszkodzenia towaru będą zakwalifikowane do napraw.

UWAGA!
PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI od dostawcy prosimy ZAWSZE SKONTROLOWAĆ, czy nie jest ona uszkodzona lub niezgodna z LISTEM PRZEWOZOWYM. 
Za uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru odpowiada firma kurierska!
Późniejsze reklamacje uszkodzeń, nie zgłoszone kurierowi - bez sporządzonego protokołu zniszczeń, powstałe w trakcie transportu nie będą mogły być uznane.

 

NjIwN